หน้าแรก

-1077วัน -5ชั่วโมง -48นาที -33วินาที

 

กิจกรรมแนะนำสถานประกอบการ ผ่าน Zoom Meeting

 

Meeting ID: 956 0960 7776
Passcode: 991653

Meeting ID: 956 1882 1369
Passcode: 459866

Meeting ID: 982 1929 8327
Passcode: 244535

Meeting ID: 930 2821 5906
Passcode: 291739

Meeting ID: 913 9275 4658
Passcode: 399840

Meeting ID: 997 0876 6811
Passcode: 991410

Meeting ID: 947 6546 7710
Passcode: 745338

Meeting ID: 963 3597 8886
Passcode: 571413

Meeting ID: 971 5026 9735
Passcode: 956889

Meeting ID: 965 8111 8528
Passcode: 450520

Meeting ID: 929 0717 9355
Passcode: 305067

Meeting ID: 943 5504 7857
Passcode: 324857

ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือ Job Hunting

วิดีทัศน์


พิธีปัจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2562 (Highlight)


MFU Job Fair 2018


MFU Job Fair 2019

ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์: 0 5391 6363, 0 5391 6434, 0 5391 6366
โทรสาร: 0 5391 6365, 0 5391 6439
อีเมล: internship@mfu.ac.th